Apurahakuulutus opinnäytetöihin 2.-15.5.2018

OULUN YLIOPISTON TUKISÄÄTIÖN APURAHOJA OPINNÄYTETÖIHIN

Oulun yliopiston Tukisäätiö julistaa haettavaksi apurahoja opinnäytetöihin. Hakuaika on 2.-15.5.2018
Apurahat on lahjoitettu Oulun yliopiston Tukisäätiölle lahjakirjassa mainittuun opinnäytetyöhön, joka tehdään Oulun yliopistossa.

  1. Aihe: ”Tuoteperheen koneensuunnittelu- ja modulointi laitteen konttikuljetusta varten”

Lahjoittaja: Dieffenbacher Panelboard Oy

Apurahan suuruus:  11 050 €

 

Apurahahakemus löytyy osoitteesta: http://oulunyliopistontukisaatio.fi/fi/apurahat-ja-avustukset/
Hakemukset palautetaan sisäisessä postissa osoitteella: Hilkka Halonen/8TAL tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen hilkka.halonen@oulu.fi
Tukisäätiön työvaliokunta päättää apurahan saajan.

Pirjo Kytösalmi
Oulun yliopiston Tukisäätiön asiamies

Top