Apurahakuulutus opinnäytetöihin 5.-18.3.2018

OULUN YLIOPISTON TUKISÄÄTIÖN APURAHOJA OPINNÄYTETÖIHIN

Oulun yliopiston Tukisäätiö julistaa haettavaksi apurahoja opinnäytetöihin. Hakuaika on 5.-18.3.2018
Apurahat on lahjoitettu Oulun yliopiston Tukisäätiölle lahjakirjassa mainittuun opinnäytetyöhön, joka tehdään Oulun yliopistossa.

  1. Aihe: ”Rakennetun objektin elinkaaren aikainen tuotetiedon hallinta, tiedon omistajat ja käyttäjät”

Lahjoittaja: Domector Oy

Apurahan suuruus:  8 500 €

  1. Aihe: ”Viherlipeäsuotimen kehitys”

Lahjoittaja: Andritz Oy

Apurahan suuruus:  13 600 €

  1. Aihe: ”Konetekniikka, tuotantotalous”

Lahjoittaja: Kone Oyj

Apurahan suuruus: 10 625 €

 

Apurahahakemus löytyy osoitteesta: http://oulunyliopistontukisaatio.fi/fi/apurahat-ja-avustukset/
Hakemukset palautetaan sisäisessä postissa osoitteella: Hilkka Halonen/8TAL tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen hilkka.halonen@oulu.fi
Tukisäätiön työvaliokunta päättää apurahan saajan.

Pirjo Kytösalmi
Oulun yliopiston Tukisäätiön asiamies

Top