Apurahakuulutus opinnäytetöihin 11.-23.9.2018

OULUN YLIOPISTON TUKISÄÄTIÖN APURAHOJA OPINNÄYTETÖIHIN

Oulun yliopiston Tukisäätiö julistaa haettavaksi apurahoja opinnäytetöihin. Hakuaika on 11.-23.9.2018
Apurahat on lahjoitettu Oulun yliopiston Tukisäätiölle lahjakirjassa mainittuun opinnäytetyöhön, joka tehdään Oulun yliopistossa.

1 . Aihe: ”Liittopilarin jatkuvuuden optimointi monikerroksisessa rakennuksessa”

  Lahjoittaja: Teräsrakenneyhdistys ry

  Apurahan suuruus:  10 200 €

 

2 . Aihe: ”Oulun kauppakamarin jäsenyritysten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön tutkimus”

Lahjoittaja: Oulun kauppakamari

Apurahan suuruus: 1 998 €

 

Apurahahakemus löytyy osoitteesta: http://oulunyliopistontukisaatio.fi/fi/apurahat-ja-avustukset/
Hakemukset palautetaan sisäisessä postissa osoitteella: Hilkka Halonen/8TAL tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen hilkka.halonen@oulu.fi
Tukisäätiön työvaliokunta päättää apurahan saajan.

Pirjo Kytösalmi
Oulun yliopiston Tukisäätiön asiamies

Top