Oulun yliopiston tukisäätiön apurahakuulutus 2019

Oulun yliopiston tukisäätiön apurahojen hakuaika on 1.- 22.4.2019. Haku tapahtuu apurahajärjestelmässä https://oulunyliopistontukisaatio.apurahat.net/

Oulun yliopiston tukisäätiö tukee kokoaikaista väitöskirjan tekemistä neljässä vuodessa. Myös osa-aikaisesti tehtävää väitöskirjatyötä tuetaan. Tukisäätiö rahoittaa henkilökohtaisia apurahoja väitöskirjatutkimukseen. Pelkkiä matkakuluja ei rahoiteta. Myönnettävät apurahat ovat tyypillisesti 3 000 – 5 000 euroa.

Apurahan hakemisen edellytyksenä on Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) hyväksymä tohtorikoulutussuunnitelma vuonna 2012 ja sen jälkeen aloittaneille. Aiemmin aloittaneiden osalta vaaditaan muu hyväksytty suunnitelma ja hakijan tulee olla rekisteröityneenä UniOGSiin.

Ensimmäinen apuraha voidaan myöntää hyvästä alkuvauhdista noin vuoden kuluttua väitöstutkimuksen käynnistymisestä ja toinen apuraha noin vuosi ennen väitöskirjan valmistumista. Tukisäätiön hallitus kuulee hakemusten arvioinnissa Oulun yliopiston tutkijakoulua (UniOGS) ja tiedekuntia.

Käsiteltäväksi otetaan hakemukset, jotka ovat apurahajärjestelmässä hakuohjeen mukaisesti liitteineen.

Apurahan saaja ei voi olla apurahakaudella samanaikaisesti työsuhteessa yliopistoon.
Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta http://oulunyliopistontukisaatio.fi/apurahat-ja-avustukset/

Vaaditut hakemuksen liitteet:

  • Tuloste Oodista. (Oodi on Oulun yliopiston opetus- ja opiskelutoimintojen tukemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. Se sisältää tiedot muun muassa opiskelijoista, heidän opinto-oikeuksistaan, lukukausi-ilmoittautumisista, opintojaksoista ja opintosuorituksista.)
  • Yhden sivun tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta.
  • CV ja julkaisuluettelo, jossa on merkitty näkyviin väitöskirjaan sisältyväksi suunnitellut

Ohjaajan lausunnot:

  • Apurahanhakija pyytää apurahajärjestelmässä sähköisesti lausunnon työn ohjaajalta

Pirjo Kytösalmi
Oulun yliopiston Tukisäätiön asiamies

Top