Apurahakuulutus opinnäytetöihin 9.-22.9.2019

OULUN YLIOPISTON TUKISÄÄTIÖN APURAHOJA OPINNÄYTETÖIHIN

 

Oulun yliopiston Tukisäätiö julistaa haettavaksi apurahoja opinnäytetöihin. Hakuaika on 9.-22.9.2019.

Apurahat on lahjoitettu Oulun yliopiston Tukisäätiölle lahjakirjassa mainittuun opinnäytetyöhön, joka tehdään Oulun yliopistossa.

 

  1. Aihe: “Teoreettinen ja empiirinen tutkimus monetaarisesta ympäristö-talouslaskennasta, jossa tutkimuskohteena on kestävän kehityksen vaikutus johdon raportointiin”

Lahjoittaja: Kone Oyj

Apurahan suuruus: 10 625 €

 

  1. Aihe: ”Innovaatioalustana toimivan korttelin kehittämisprosessin ohjaus – case Välivainio business lab – Lapti Oy”. Toimintamalli, jolla pystytään ohjaamaan korttelin laajuisen kokonaisuuden kehittämistä tulevan asumisen, liikkumisen ja liiketoiminnan näkökulmista.

Lahjoittaja: Lapti Oy

Apurahan suuruus: 4 888 €

 

  1. Aihe: ” Aluebrändäyksen kehittäminen – case Välivainio business lab – Lapti Oy”

Toimintamalli, jolla pystytään nostamaan kohdealueen arvostusta ja herättämään yritysten sekä kehittäjien kiinnostus uudenlaisten liikuntamahdollisuuksien ja teknologioiden testaamiseen kohdealueella.

Lahjoittaja: Lapti Oy

Apurahan suuruus: 4 888 €

 

  1. Aihe: ”The use of quartz-feldspar-reject as raw material for porcellanato full-body tiles production”

Lahjoittaja: Keliber Oy

Apurahan suuruus:   4 250 €

 

  1. Aihe: ”Finlandia-talon marmorilaattojen uusiokäyttö geopolymeerisovelluksissa / Recycling of Finlandia Hall cladding in geopolymers”

Lahjoittaja: Helsingin kaupunki

Apurahan suuruus: 4 250 €

 

  1. Aihe: ”Päähulevesiuomien kapasiteettitarkastelu”

Lahjoittaja: Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/kaavoitus

Apurahan suuruus: 6 375 €

 

Apurahahakemus löytyy osoitteesta: http://oulunyliopistontukisaatio.fi/fi/apurahat-ja-avustukset/

Hakemukset palautetaan sisäisessä postissa osoitteella: Hilkka Halonen/8TAL tai sähköpostin liitteenä

osoitteeseen hilkka.halonen@oulu.fi

Tukisäätiön työvaliokunta päättää apurahan saajat.

 

 

Pekka Riuttanen

Oulun yliopiston Tukisäätiön asiamies

Top