Ajankohtaista

Oulun yliopiston tukisäätiön apurahakuulutus 2019

Oulun yliopiston tukisäätiön apurahojen hakuaika on 1.- 22.4.2019. Haku tapahtuu apurahajärjestelmässä https://oulunyliopistontukisaatio.apurahat.net/

Oulun yliopiston tukisäätiö tukee kokoaikaista väitöskirjan tekemistä neljässä vuodessa. Myös osa-aikaisesti tehtävää väitöskirjatyötä tuetaan. Tukisäätiö rahoittaa henkilökohtaisia apurahoja väitöskirjatutkimukseen. Pelkkiä matkakuluja ei rahoiteta. Myönnettävät apurahat ovat tyypillisesti 3 000 – 5 000 euroa.

Apurahan hakemisen edellytyksenä on Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) hyväksymä tohtorikoulutussuunnitelma vuonna 2012 ja sen jälkeen aloittaneille. Aiemmin aloittaneiden osalta vaaditaan muu hyväksytty suunnitelma ja hakijan tulee olla rekisteröityneenä UniOGSiin.

Ensimmäinen apuraha voidaan myöntää hyvästä alkuvauhdista noin vuoden kuluttua väitöstutkimuksen käynnistymisestä ja toinen apuraha noin vuosi ennen väitöskirjan valmistumista. Tukisäätiön hallitus kuulee hakemusten arvioinnissa Oulun yliopiston tutkijakoulua (UniOGS) ja tiedekuntia.

Käsiteltäväksi otetaan hakemukset, jotka ovat apurahajärjestelmässä hakuohjeen mukaisesti liitteineen.

Apurahan saaja ei voi olla apurahakaudella samanaikaisesti työsuhteessa yliopistoon.
Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta http://oulunyliopistontukisaatio.fi/apurahat-ja-avustukset/

Vaaditut hakemuksen liitteet:

  • Tuloste Oodista. (Oodi on Oulun yliopiston opetus- ja opiskelutoimintojen tukemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. Se sisältää tiedot muun muassa opiskelijoista, heidän opinto-oikeuksistaan, lukukausi-ilmoittautumisista, opintojaksoista ja opintosuorituksista.)
  • Yhden sivun tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta.
  • CV ja julkaisuluettelo, jossa on merkitty näkyviin väitöskirjaan sisältyväksi suunnitellut

Ohjaajan lausunnot:

  • Apurahanhakija pyytää apurahajärjestelmässä sähköisesti lausunnon työn ohjaajalta

Pirjo Kytösalmi
Oulun yliopiston Tukisäätiön asiamies

FeaturedApurahakuulutus opinnäytetöihin 11.-24.3.2019

OULUN YLIOPISTON TUKISÄÄTIÖN APURAHOJA OPINNÄYTETÖIHIN

Oulun yliopiston Tukisäätiö julistaa haettavaksi apurahoja opinnäytetöihin. Hakuaika on 11.-24.3.2019.

Apurahat on lahjoitettu Oulun yliopiston Tukisäätiölle lahjakirjassa mainittuun opinnäytetyöhön, joka tehdään Oulun yliopistossa.

 

  1. Aihe: ”The use of quartz-feldspar-reject as raw material for porcellanato full-body tiles production”

Lahjoittaja: Keliber Oy

Apurahan suuruus:  4 250 €

 

  1. Aihe: ”Finlandia-talon marmorilaattojen uusiokäyttö geopolymeerisovelluksissa / Recycling of Finlandia Hall cladding in geopolymers”

Lahjoittaja: Helsingin kaupunki

Apurahan suuruus:   4 250 €

 

  1. Aihe: ”” Analyyttisen kemian menetelmien hyödyntäminen talkin rikastukseen ja säilöntään liittyvässä tutkimustyössä”

Lahjoittaja: Mondo Minerals B.V. Branch Finland

Apurahan suuruus: 10 200 €

 

  1. Aihe: ”Päähulevesiuomien kapasiteettitarkastelu ”

Lahjoittaja: Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/kaavoitus

Apurahan suuruus: 6 375 €

 

5.  Aihe: ”Viherkatot osana pohjoista kaupunkisuunnittelua: rakenteet ja hulevesien hallinta”

Lahjoittaja: Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/kaavoitus

Apurahan suuruus: 6 375 €

 

Apurahahakemus löytyy osoitteesta: http://oulunyliopistontukisaatio.fi/fi/apurahat-ja-avustukset/

Hakemukset palautetaan sisäisessä postissa osoitteella: Hilkka Halonen/8TAL

Tukisäätiön työvaliokunta päättää apurahan saajan.

 

 

Pirjo Kytösalmi

Oulun yliopiston Tukisäätiön asiamies

 

Top