Apurahakuulutus opinnäytetöihin 5.-18.5.2020

OULUN YLIOPISTON TUKISÄÄTIÖN APURAHOJA OPINNÄYTETÖIHIN

Oulun yliopiston Tukisäätiö julistaa haettavaksi apurahoja opinnäytetöihin. Hakuaika on 5.-18.5.2020.

Apurahat on lahjoitettu Oulun yliopiston Tukisäätiölle lahjakirjassa mainittuun opinnäytetyöhön, joka tehdään Oulun yliopistossa.

 1. Aihe: ”Tapahtumaelinkeinot Oulussa” – Tapahtumaelinkeinoihin keskittyvä tutkimus, jossa tavoitteena on
  tarkastella toimialan työllistävää ja taloudellista vaikutusta Oulun alueella. Tarkoituksena on luoda pohjaa
  tapahtumaelinkeinojen kehityksen seurannalle ja kehittämisen tarpeisiin.

  Lahjoittaja: Oulun kaupunki, Business Oulu -liikelaitos

  Apurahan suuruus: 5 100 €

 2. Aihe: ”Yhteistoiminnallisuus projekteissa”

  Lahjoittaja: Oulun kaupunki, Yhdyskunta – ja ympäristöpalvelut

  Apurahan suuruus: 10 200 €

 3. Aihe: ”Kapasitiivisen MEMS-kiihtyvyysanturin toiminta ja standardisointi kunnonvalvonnan
  värähtelymittauksissa”

  Lahjoittaja: PSK Standardisointiyhdistys ry (PSK Standardisointi)

  Apurahan suuruus: 11 050 €

 4. Aihe: ”Hitsauksen on-line seuranta / Materiaali- ja konetekniikan ala”

  Lahjoittaja: Peikko Finland Oy

  Apurahan suuruus: 10 200 €

 5. Aihe: ”The use of quartz-feldspar-reject as raw material for porcellanato full-body tiles production”

  Lahjoittaja: Keliber Oy

  Apurahan suuruus: 4 250 €

 6. Aihe: ” Finlandia-talon marmorilaattojen uusiokäyttö geopolymeerisovelluksissa”

  Lahjoittaja: Helsingin kaupunki

  Apurahan suuruus: 4 250 €

Apurahahakemus löytyy osoitteesta: http://oulunyliopistontukisaatio.fi/fi/apurahat-ja-avustukset/
Hakemukset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen hilkka.halonen@oulu.fi
Tukisäätiön työvaliokunta päättää apurahan saajat.

Pekka Riuttanen
Oulun yliopiston Tukisäätiön asiamies