Oulun yliopiston tukisäätiön apurahakuulutus 2024

Oulun yliopiston tukisäätiön apurahojen hakuaika on  18.3.- 7.4.2024.  Haku tapahtuu apurahajärjestelmässä https://oulunyliopistontukisaatio.apurahat.net/

Oulun yliopiston tukisäätiö tukee kokoaikaista väitöskirjan tekemistä neljässä vuodessa. Myös osa-aikaisesti tehtävää väitöskirjatyötä tuetaan. Tukisäätiö rahoittaa henkilökohtaisia apurahoja väitöskirjatutkimukseen. Pelkästään matka- tai muihin kuluihin apurahoja ei jaeta. Myönnettävät apurahat ovat tyypillisesti 3 000 – 5 000 euroa.

Apurahan hakemisen edellytyksenä on jatko-opinto-oikeus Oulun yliopistoon ja tutkijakoulun (UniOGS) hyväksymä tohtorikoulutussuunnitelma (3 op).

Ensimmäinen apuraha voidaan myöntää hyvästä alkuvauhdista noin vuoden kuluttua väitöstutkimuksen käynnistymisestä ja toinen apuraha noin vuosi ennen väitöskirjan valmistumista. Tukisäätiön työvaliokunta kuulee hakemusten arvioinnissa Oulun yliopiston tutkijakoulua (UniOGS) ja tiedekuntia.

Käsiteltäväksi otetaan hakemukset, jotka ovat apurahajärjestelmässä hakuohjeen mukaisesti liitteineen.

Apurahan saaja ei voi olla apurahakaudella samanaikaisesti työsuhteessa yliopistoon.

Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta https://oulunyliopistontukisaatio.fi

Vaaditut hakemuksen liitteet:

  • Opintorekisteriote Oulun yliopiston järjestelmästä (Peppi), jossa näkyvissä hyväksytty tohtorikoulutussuunnitelma (3 op). Opintorekisteriotteen tulostusohjeet löytyvät osoitteesta: https://wiki.eduuni.fi/display/UOOpiskelijanPeppi/Opintosuoritukset
  • Yhden sivun tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta
  • CV ja julkaisuluettelo, jossa on merkitty näkyviin väitöskirjaan sisältyväksi suunnitellut julkaisut

Ohjaajan lausunnot:

  • Apurahanhakija pyytää apurahajärjestelmässä sähköisesti lausunnon työn ohjaajalta

Pekka Riuttanen
Oulun yliopiston Tukisäätiön asiamies