Oulun yliopiston tukisäätiön apuraha opinnäytetyöhön 4.-15.12.2023

Oulun yliopiston Tukisäätiö julistaa haettavaksi apurahan opinnäytetyöhön. Hakuaika on 4.-15.12.2023.

Apuraha on lahjoitettu Oulun yliopiston Tukisäätiölle lahjakirjassa mainittuun opinnäytetyöhön, joka tehdään Oulun yliopistossa.

Aihe: Tutkielman tarkoituksena on muodostaa yksityiskohtainen kuvaus Mullikkorämeen litologiasta ja kemostratigrafiasta sekä eri vulkaanisten yksikköjen petrografiset kuvaukset. Näitä tuloksia ja niiden käyttökelpoisuutta tarkastellaan Mullikkorämeen sekä mahdollisesti myös laajemmin Pyhäsalmen alueen malminetsinnän työkaluina.

Lahjoittaja: Boliden Kevitsa Mining Oy

Apurahan määrä: 11.050 euroa

Apurahahakemus löytyy osoitteesta: https://oulunyliopistontukisaatio.fi/fi/apurahat-ja-avustukset/

Hakemukset lähetetään sähköpostiosoitteeseen elvi.hiltunen@oulu.fi

Tukisäätiön työvaliokunta päättää apurahansaajat.

Pekka Riuttanen
Oulun yliopiston Tukisäätiön asiamies