Apurahat ja avustukset

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Oulun yliopiston ja sen ylioppilaskunnan piirissä tapahtuvaa toimintaa niiden tehtävien toteuttamiseksi.

Säätiö myöntää vuosittain apurahoina noin 150 000- 250 000 euroa pääasialliseti Oulun yliopiston jatko-opiskelijoille. Säätiö muodostuu 25 nimikkorahastosta, joiden tuotto jaetaan lahjakirjan tai testamentin määräyksen mukaisesti tietyllä tieteen alalla tehtävän tutkimustyön tukemiseen.


Lopputyötä koskevien apurahojen hakuohjeet

 • Kaikki Tukisäätiön apurahat kuulutetaan haettavaksi Tukisäätiön www-sivuilla ja yliopiston intranetissä neljä kertaa vuodessa: maaliskuussa, toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa
 • Opiskelija täyttää apurahahakemuksen, liitteeksi lyhyt työnkuvaus ja cv
 • Tukisäätiön sihteeri ohjaa saadut hakemukset tiedekuntiin, jotka etsivät työlle ohjaajan
 • Apurahat maksetaan, kun Tukisäätiön työvaliokunta on päättänyt apurahan saajat
 • Apuraha maksetaan yhdessä erässä
 • Yliopiston työnohjaaja seuraa työn edistymistä
 • Lataa hakemuslomake tästä
 • Jotta apuraha on verovapaa, tulee apurahan olla vastikkeeton ja avoimesti ja julkisesti kaikkien potentiaalisten hakijoiden haettavissa sekä apurahan saaja päätettynä Oulun yliopiston tukisäätiön työvaliokunnan toimesta. Mikäli lahjoituksen tehnyt yritys on itse valinnut apurahan saajan ilman että apuraha on ollut avoimessa julkisessa haussa ja tutkimustyö on aloitettu ennen apurahan myöntäjän eli tukisäätiön työvaliokunnan päätöstä ei maksettava apuraha ole verovapaa ja opiskelijalle syntyy verotarkastustilanteessa jälkiperintä ennakonpidätysten osalta ja apurahan lahjoittajalta peritään mahdollisesti takautuvasti työnantajamaksut korkoineen.

Jatko-opintoja koskevien apurahojen hakuohjeet

 • Tukisäätiön jatko-opintoja koskevat apurahat kuulutetaan haettavaksi Tukisäätiön www-sivuilla ja yliopiston intranetissä kerran vuodessa arviolta huhtikuussa
 • Opiskelija täyttää apurahahakemuksen sähköiseen apurahajärjestelmään
 • Apurahan hakija pyytää apurahajärjestelmässä sähköisesti lausunnon työn ohjaajalta
 • Apurahahakemukset arvioidaan ja priorisoidaan tiedekunnissa
 • Apurahat maksetaan, kun Tukisäätiön työvaliokunta on päättänyt apurahan saajat
 • Apuraha maksetaan yhdessä erässä
 • Apurahan saaja ei voi olla apurahakaudella samanaikaisesti työsuhtessa yliopistoon
 • Apurahan saaja on velvollinen raportoimaan työnsä edistymisesta sähköisessä apurahajärjestelmässä vuoden kuluessa apurahan maksusta
 • Apurahakriteerit 1.1.2014 lähtien
 • Siirry apurahajärjestelmään tästä linkistä

Apurahan eläkevakuutus

Apurahansaajan eläkevakuutuksesta löytyy tietoa osoitteesta http://www.mela.fi/fi/apurahansaajat


Apurahan raportointi

Apurahan saajan tulee raportoida apurahan käytöstä Oulun yliopiston Tukisäätiölle vuoden kuluessa apurahan maksusta.

Raportti on vapaamuotoinen. Kuitteja ei tarvita, vaan selostus tukemamme hankkeen kokonaiskustannuksista ja niiden kattamisesta. Tärkeintä on se, mitä apurahan turvin on saatu aikaan.

Raportti lähetetään sähköisen apurahajärjestelmän välityksellä.


Tietosuoja

Tutustu tietosuojaselosteeseen: Tietosuojaseloste Oulun yliopiston tukisäätiö

Viimeksi päivitetty: 15.3.2023