Lahjoitukset ja testamentit

”Oulun yliopiston tukisäätiö tarjoaa yrityksille ja muille yhteisöille sekä yksityishenkilöille luontevan mahdollisuuden olla mukana edistämässä Oulun yliopiston kehittymistä.

Oulun yliopiston tukisäätiön sijoitusomaisuus muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, josta kullekin säätiön hallinnoimalle rahastolle kuuluu osa. Tilinpäätöksen yhteydessä tilikauden tuotto jaetaan pääomien suhteessa nimikkorahastoille.

Lahjoittaja tai testamentin jättäjä voi kohdentaa lahjoituksen tai testamentin osaksi Tieteen rahastoa, jonka tuoton kohdentamisessa ei ole tieteenalarajoitusta. Halutessaan lahjoittaja tai testamentin jättäjä voi perustaa osaksi Tukisäätiötä nimeään kantavan nimikkorahaston. Lahjoitusten ja testamenttien osalta lisätietoja antaa säätiön asiamies.

Verottajan päätöksen mukaisesti Tukisäätiölle vuosien 2024 – 2028 välisenä aikana tehdyt vähintään 850 euron ja enintään 50.000 euron suuruiset rahalahjoitukset saa toinen yhteisö vähentää tulostaan verotuksessa. Vähennysoikeus on vuosikohtainen.

Apurahojen maksatusohjeet yritykselle

  • Yritys tekee lahjoituksen ja täyttää lahjakirjan, jossa ilmaisee lahjoituksen käyttötarkoituksen Tukisäätiölle
  • Yritys maksaa sovitun apurahan lahjakirjassa mainitulle tilille ja siitä jää 15 % tukisäätiölle käytettäväksi säätiön tarkoitusperien mukaiseen toimintaan
  • Alkuperäinen lahjakirja lähetetään Tukisäätiölle
  • Tukisäätiön työvaliokunta tekee päätökset apurahan saajista. Katso tarkemmin kohta ”Apurahat ja avustukset”.
  • Jotta apuraha on verovapaa, tulee apurahan olla vastikkeeton ja avoimesti ja julkisesti kaikkien potentiaalisten hakijoiden haettavissa sekä apurahan saaja päätettynä Oulun yliopiston tukisäätiön työvaliokunnan toimesta. Mikäli lahjoituksen tehnyt yritys on itse valinnut apurahan saajan ilman että apuraha on ollut avoimessa julkisessa haussa ja tutkimustyö on aloitettu ennen apurahan myöntäjän eli tukisäätiön työvaliokunnan päätöstä ei maksettava apuraha ole verovapaa ja opiskelijalle syntyy verotarkastustilanteessa jälkiperintä ennakonpidätysten osalta ja apurahan lahjoittajalta peritään mahdollisesti takautuvasti työnantajamaksut korkoineen.

Lahjoitustilin tilinumero:

Nordea Pankki Suomi Oyj tilinumero
IBAN FI37 2050 1800 0215 97, SWIFT/BIC NDEAFIHH

LAHJAKIRJA TUKISÄÄTIÖ

DONATION FOUNDATION

Lisätietoja:

Säätiön asiamies Pekka Riuttanen,  pekka.riuttanen@oulu.fi tai

Säätiön sihteeri Elvi Hiltunen, elvi.hiltunen@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 15.3.2023