Oulun yliopiston tukisäätiö

Oulun yliopiston tukisäätiö on perustettu 1960 ja säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Oulun yliopiston ja sen ylioppilaskunnan piirissä tapahtuvaa toimintaa. Säätiö myöntää vuosittain apurahoina noin 150 000 – 250 000 euroa pääasiallisesti Oulun yliopiston jatko-opiskelijoille. Säätiö muodostuu 25 nimikkorahastosta, joiden tuotto jaetaan lahjakirjan tai testamentin määräyksen mukaisesti tietyllä tieteen alalla tehtävän tutkimustyön tukemiseen.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluvat Oulun yliopiston rehtori, vararehtorit sekä lisäksi elinkeinoelämän ja julkisen vallan edustajia, yhteensä 10 jäsentä.

Säätiön omaisuus koostuu lahjoitetusta peruspääomasta ja sitä kasvatetaan lahjoituksin, testamentein, rahankeräyksin ja muilla tavoilla.